Productontwikkeling volgens Attema

Productontwikkeling op maat

De afdeling Special Products van Attema beschikt over alle know how om uw wensen en ideeën te vertalen in kunststof producten op maat. Van begin tot het eind wordt u intensief bij het ontwikkelproces betrokken. Het gaat tenslotte om úw product. Als tijdelijk verlengstuk van uw organisatie geeft het team van Special Products op professionele wijze invulling aan het begrip co-makership.

In goed overleg wordt bekeken in welke fases Special Products een duidelijke toegevoegde waarde kan bieden. Dit gebeurt aan de hand van een helder stappenplan met duidelijke mijlpalen:

  • Onderzoek (definitie van onderzoeksdoel, deskresearch, concurrentie- en functieanalyse van de marktbehoefte, planning).
  • Schetsontwerp (genereren concepten, kostprijsraming, globaal investeringsvoorstel en definitief programma van eisen).
  • Definitief ontwerp (3D-CAD-producttekeningen, eindige elementen methode, moldflow analyse, prototype, definitief investeringsvoorstel).
  • Realisatie (aanmaak van productiemiddelen, proefproductie, SPC, keuring van monsters en vrijgave door de klant).