De logische link tussen buiten en binnen

vrijdag 1 februari 2013

Attema en KPN werken al tientallen jaren samen bij de ontwikkeling en productie van ISRA-dozen. ISRA staat voor de scheiding tussen KPN infrastructuur (IS) en randapparatuur (RA) van de klant: de verbinding tussen ‘buitenlijn’ en ‘binnenlijnen’.

De aanpak

Om de voor koper geschikte ISRA-doos op glasvezel voor te bereiden, zocht Attema naar alternatieve, kostenefficiënte verbindingstechnieken zónder concessies te doen aan de bedrijfszekerheid. Ook werd de assemblage sterk vereenvoudigd door alle componenten op één printplaat te zetten. Voortaan zijn printplaat en glasvezelconnector eenvoudig in de kunststof behuizing te klikken. En vergt de installatie van de ISRA- doos geen speciaal gereedschap meer. Het concept werd getest met modellen die Attema via Rapid Prototyping vervaardigde. Aan de hand van de tests is het definitieve ontwerp verder vervolmaakt.

Het resultaat

De ISRA-doos onderstreept het kwaliteitsimago van KPN en is zo vormgegeven dat mogelijke vervuiling van de contacten uitgesloten is. Alleen bevoegde monteurs die over gecertificeerde sleutels beschikken kunnen de doos openen. De verpakking is optimaal afgestemd op alle stappen in het proces.

Het vervolg

Nu de behoefte aan méér en snellere datacommunicatie via onder meer het  “Triple-Play” concept: (telefonie, snel internet, (HD)TV) alleen maar toeneemt, past KPN steeds vaker Pairbonding toe. Hierbij worden twee aderparen die reeds in het netwerk aanwezig zijn gebundeld tot een dubbel zo snelle aansluiting. Dit vereist wel dat veel ISRA-dozen vervangen moeten worden. KPN wilde deze  producten meteen gebruiken om een extra netwerk testfunctie in te bouwen. Tijdens enkele brainstormsessies met Attema Special Products werd hiervoor een praktische oplossing gevonden. Deze wordt inmiddels toegepast in de nieuwste generatie ISRA-dozen.