Zonder innovatie geen toekomst

donderdag 25 april 2013

Van den Berg is een bekende speler op de telecommarkt met name op het gebied van glasvezel, coax en databekabeling. De nadruk ligt op dit moment op de uitrol van FttH-projecten.

Vanaf 1 januari 2013 wordt een aantal bedrijven binnen de Koninklijke BAM Groep samengevoegd. Van den Berg en Ravensteyn worden samen BAM Infratechniek Telecom. We spraken met Harry van Gunst, commercieel manager bij BAM Infratechniek Telecom.

“De relatie tussen BAM Infratechniek Telecom en Attema bestaat al heel lang. We zijn met elkaar in contact gekomen door de producten die Attema levert voor de telecommarkt. We zijn samen gaan nadenken over innovatieve producten voor glasvezelprojecten. We moeten blijven innoveren en daar zoek je goede partners bij. Hetzelfde geldt voor Attema. Eén van de eerste productontwikkelingen waarin we hebben samengewerkt is de distributiemof. Een nieuwe glasvezel closure, die tot op heden als standaard geldt in de FttH-markt. Wat heel belangrijk is bij innovatie, is dat krachten op een goede manier gebundeld worden. Wij brengen know-how mee uit de praktijk en Attema brengt veel know-how mee als het gaat om het bedenken en produceren van nieuwe oplossingen. En wanneer je die twee zaken samenbrengt kom je tot hele mooie producten. Bij het uitwerken van innovaties vindt er altijd een aantal brainstormsessies plaats waarin we bespreken wat wel en niet haalbaar is. Aansluitend doen we een aantal praktijkproeven. Op de tekentafel kun je mooie dingen bedenken die uitstekend werken, maar in de praktijk loop je altijd tegen ‘kinderziektes’ aan. Om die er uit te halen doen wij hier in de praktijk proeven.”

“Op een zeker moment heb je alle theoretische en praktische testen doorlopen en dan voldoet een product om te worden geïnstalleerd. We waren één van de eerste om de distributiemof in een project te gebruiken. Voor ons is het heel belangrijk dat we kijken naar nieuwe producten die uiteindelijk tot minder arbeid leiden, waardoor we kostenverlagend kunnen werken. De FttH-markt, waar de mof gebruikt wordt, staat qua CAPEX onder druk. We moeten blijven kijken naar slimme oplossingen om door minder arbeid tegen een lagere prijs de werken te kunnen uitvoeren. Daar heb je leveranciers zoals Attema bij nodig, die willen meedenken over oplossingen die minder arbeid opleveren. Daar is de distributiemof een goed voorbeeld van.”

“De FttH-markt verandert continu, inmiddels wordt er ook gekeken naar andere manieren van uitrollen dan een paar jaar geleden. We zijn bijvoorbeeld bezig met een ‘plug and play’ methode waar minder arbeidsuren in zitten en daar horen ook andere closures bij. We zijn in gesprek met Attema om te kijken of we daar oplossingen voor kunnen bedenken. Dit kan een aanpassing zijn op de bestaande mof of een nieuw product. Dit bespreken we met Attema in de innovatie-overleggen. Zo is er een goede aansluiting met wat er in de markt gebeurt. Het is eigenlijk een cirkel die doorloopt en dat vergt heel wat afstemming met elkaar. Wij doen dat niet alleen met Attema, wij doen dat met meerdere partners. We proberen partners bij elkaar te brengen.”

‘We praten natuurlijk niet alleen over de ondergrondse oplossingen maar ook over oplossingen voor de in huis aansluiting zoals de FTU. Attema is ook specialist in kabelkokers. We zijn in gesprek over kabelkokersystemen voor de aansluiting van hoogbouw. Dit is altijd een tijdrovend onderdeel bij de uitrol van FttH. De grootste uitdaging hierbij is om zo efficiënt mogelijk aan te sluiten bij voorkeur zonder dat je de klanten daarvoor hoeft te storen. Voor iedere partij in de telecommarkt draait het eigenlijk om innovatie, want zonder innovatie is er geen toekomst.”