Afdruk

ATTEMA B.V.
Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem
 
Telefoon: +31(0)183 650 650
E-mail: info@attema.com
Web: www.attema.com
Omzetidentificatienummer NL001283996 B01


Disclaimer

ATTEMA B.V. garandeert niet dat de informatie op deze pagina's actueel, correct en volledig is, of dat ze op elk moment ongestoord toegankelijk zijn.

Wanneer wij verwijzen naar internetpagina's van derden (links), aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina's. Door op een dergelijke verwijzing (link) te klikken verlaat u het informatieaanbod van ATTEMA B.V..

Er kunnen dus verschillende regels gelden voor aanbiedingen van derden, met name op het gebied van gegevensbescherming. Verder sluiten wij aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim in het geval van diensten, in het bijzonder bij het downloaden van bestanden die op onze internetpagina's ter beschikking worden gesteld.

Copyright - Gebruik van ATTEMA beeld-, tekst- en ander gegevensmateriaal

De Duitse wet op het auteursrecht (UrhG) is onbeperkt van toepassing op documenten en bestanden (waaronder met name afbeeldingen, tekst, audio, video, tekeningen, 3D-gegevens en dergelijke) die in welke vorm dan ook via datanetwerken beschikbaar zijn.

In het bijzonder geldt het volgende: Individuele digitale of analoge reproducties, zoals kopieën of afdrukken, mogen alleen voor privé- en ander persoonlijk gebruik worden gemaakt. Daarom zijn individuele reproducties van een werk voor privé-gebruik op eender welk medium of medium toegestaan, op voorwaarde dat ze niet direct of indirect voor commerciële doeleinden worden gebruikt (§ 53 UrhG). De productie en verspreiding van verdere reproducties is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke toestemming van de auteur. De op deze website gepubliceerde inhoud (teksten, foto's, tekeningen, documenten, films, 3D-gegevens, enz.) is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gereproduceerd, verwerkt, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht. Alleen de opslag en het gebruik van de geleverde inhoud voor privédoeleinden is uitgesloten.

Voor documenten en bestanden die wij u op verzoek per post of elektronisch (bijv. per e-mail of download) ter beschikking stellen, geldt met betrekking tot de gebruiksrechten en het auteursrecht het volgende:

1. U mag het aan u verstrekte materiaal (inclusief uittreksels of gedeeltelijke hoeveelheden) niet reproduceren, bewerken, wijzigen, kopiëren of verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alleen het gebruik voor het gevraagde en vooraf door ons schriftelijk (per post of elektronisch per e-mail) goedgekeurde doel is toegestaan, met uitzondering van een eventuele herroeping van onze kant op elk moment, ook zonder opgave van redenen.

In geval van herroeping verbindt u zich ertoe alle verstrekte en/of gebruikte documenten en bestanden (teksten, foto's, tekeningen, documenten, films, 3D-gegevens, enz.), alsook de gemaakte reproducties, kopieën, back-ups, enz. onmiddellijk terug te sturen of, in overleg met ons, aantoonbaar onherstelbaar te vernietigen en te verwijderen uit de gebruikte media of context.

2. al het beeld-, tekst- of ander gegevensmateriaal mag alleen worden gebruikt voor eigen privé-gebruik zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke (post of elektronisch per e-mail) toestemming. Het gebruik mag niet worden gebruikt voor directe of indirecte commerciële doeleinden (§ 53 UrhG).

3 Bij elk gebruik van ons beeld-, tekst- of ander datamateriaal verbindt u zich ertoe de naam van de auteur te vermelden (voorbeeld: "Afbeelding: ATTEMA B.V.").

4. Door gebruik te maken van ons beeld-, tekst- of ander gegevensmateriaal verbindt u zich ertoe ons ongevraagd, onmiddellijk en kosteloos een bewijs van gebruik toe te sturen. Dit kan in elektronische vorm (bijv. PDF, link/URL, e-mail, download of iets dergelijks) of per post (voorbeeld van een kopie van een gedrukt werk, een gegevensdrager of iets dergelijks).

5. u bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van het auteursrecht en kunt aansprakelijk worden gesteld in geval van veronachtzaming of misbruik. Mocht u vragen hebben over het gebruik van ons beeld-, tekst- of ander gegevensmateriaal, neem dan voor het geplande gebruik contact met ons op, onder vermelding van uw volledige adres en het gewenste gebruiksdoel, om onze schriftelijke toestemming te verkrijgen (per post of elektronisch per e-mail).

Contactpersoon website (webmaster)

Telefoon: +31(0)183 650 650
E-mail: info@attema.com

V12018 / 01.02.2018