Privacy statement

Met deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen in het kader van uw gebruik van www.attema.com en met welk doel de gegevens zullen worden gebruikt. U kunt deze informatie te allen tijde raadplegen op https://www.attema.com/nl_NL/privacy-statement/.

1 Verantwoordelijke persoon/contactpersoon

Verantwoordelijk orgaan in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is:
Attema B.V.
Schelluinsestraat 1
NL-4203 NJ GORINCHEM
Als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op info@attema.nl. U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Attema B.V.
Schelluinsestraat 1
NL-4203 NJ GORINCHEM
TEL. : +31 (0)183 650 650
E-mail: info@attema.nl

2 Onderwerp van gegevensbescherming

Onderwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het AVG gaat het om alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met inbegrip van bijvoorbeeld namen of identificatienummers.

3 Verzameling en gebruik van uw gegevens

3.1 Geautomatiseerde gegevensverzameling
Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw terminal om technische redenen automatisch gegevens. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die u ons mogelijk toestuurt, opgeslagen:
• Naam van de bezochte website
• Dataset
• Datum en tijd van opvraging
• Datavolume
• Kennisgeving van succesvolle ophalen
• Browsertype samen met versie en besturingssysteem
• Verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina)
Deze gegevens worden uitsluitend om technische redenen opgeslagen en nooit aan een specifieke persoon toegewezen.

3.2 Registratie gegevens

3.2.1   Om zelf aangemaakte projectlijsten op te slaan, moet u zich registreren. Hiervoor moet u de volgende verplichte informatie opgeven als u zich registreert:
• Titel en naam
• E-mailadres
• Adres
• Wachtwoord
• Doelgroep (alleen als onderneming)

Wij gebruiken deze gegevens om een gebruikersaccount voor u in te stellen en te beheren en om uw projectlijsten op te slaan. Tenslotte hebben wij deze en eventueel andere gegevens ook nodig om vakkundig te kunnen reageren op eventuele vragen van u.
Indien wij uw gegevens zoals hierboven beschreven verwerken ten behoeve van de functies van onze website, bent u verplicht deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Anders kunnen we u deze functies niet bieden.

3.2.2   Wanneer u bij ons een brochure, catalogus of prijslijst bestelt, verzamelen wij de volgende gegevens:
• Titel en naam
• Adresgegevens
• E-mailadres

Wij gebruiken deze informatie om u de brochure toe te sturen en om contact met u op te nemen als u vragen heeft.
U bent dan ook verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken. Anders kunnen wij u de documenten niet toesturen.

3.2.3   Bovendien kunt u tijdens de registratie of bestelling aanvullende vrijwillige informatie verstrekken. Deze informatie is niet nodig om in te loggen.
Bovenstaande gegevens verzamelen wij om u in staat te stellen uw eigen projectlijsten op te slaan of om u brochures, monsters of verdere informatie over onze producten te kunnen sturen, artikel 6, lid 1, sub b AVG en – voor zover de gegevens niet absoluut noodzakelijk zijn voor de levering – op grond van ons rechtmatig belang om in de door u aangegeven mate nadere informatie over u als klant te ontvangen en op te slaan om u uit te nodigen voor productwijzigingen en innovaties, maar ook voor evenementen (bijvoorbeeld beurzen, trainingen e.d.) en om u een direct aanspreekpunt te kunnen bieden voor vragen en het feit dat uw belangen niet prevaleren (artikel 6, lid 1, sub f AVG).

3.2.4   Als u de newsletter wilt ontvangen die op onze website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter.

Wij maken gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure om ervoor te zorgen dat de newsletter met uw toestemming wordt verzonden. Daarbij laat de potentiële ontvanger zich opnemen in een distributielijst. Vervolgens wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld de registratie op een juridisch veilige manier te bevestigen door middel van een bevestigings-e-mail. Alleen als de bevestiging plaatsvindt, wordt het adres actief opgenomen in de distributielijst.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het toezenden van de gevraagde informatie en aanbiedingen.
Mailchimp wordt gebruikt als newsletter software. Uw gegevens worden aan Mailchimp doorgegeven. Het is Mailchimp verboden uw gegevens te verkopen of te gebruiken voor andere doeleinden dan het versturen van nieuwsbrieven. Mailchimp is een Amerikaanse, gecertificeerde provider, die is geselecteerd volgens de eisen van de verordening inzake gegevensbescherming en de EU wet inzake gegevensbescherming.

Meer informatie vindt u hier: https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de newsletter te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "unsubscribe" in de newsletter of via een e-mail aan info@attema.nl.

3.3 Contactgegevens
Als u ons via e-mail of ons contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het contactformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt ingevoerd (onderwerp, bericht, titel en naam, e-mailadres en andere optionele gegevens) opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van de aanvraag. Uw e-mail verzoeken worden standaard verwijderd nadat ze zijn verwerkt. Langere bewaring vindt alleen plaats als daar een gerechtvaardigde reden voor is (uitgebreide of ernstige klachten, lopende garantietermijnen, mogelijke juridische relevantie van het onderzoek). In dit geval is punt 9 van deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing.
Wij verzamelen deze gegevens om uw aanvraag te kunnen accepteren en verwerken, artikel, 6 lid 1, sub b AVG.
Indien wij uw gegevens verwerken zoals hierboven beschreven ten behoeve van het ontvangen en verwerken van uw aanvragen, bent u verplicht deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens zijn wij niet in staat om uw vragen te ontvangen en te verwerken.

4 Cookies
Wij slaan zogenaamde cookies op om u een uitgebreid scala aan functies aan te bieden en om het gebruik van onze websites gemakkelijker te maken. Cookies zijn kleine bestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw computer worden opgeslagen. Als u het gebruik van cookies niet wenst, kunt u het opslaan van cookies op uw computer voorkomen door in uw internetbrowser de daarvoor nodige instellingen te kiezen. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het bereik van de functies van ons aanbod hierdoor beperkt kunnen zijn.
Specifiek gebruiken we de volgende cookies:
- acceptB2B: Bewaren of de mededeling op B2B-inhoud (commerciële inhoud) moet worden aangeklikt en niet opnieuw moet worden weergegeven
- x-ua-device: Indicatie of de mobiele of desktop webpagina wordt weergegeven
- Sessie cookies: Verstrekking van de website en beveiligingsvragen (CSRF)
Deze cookies kunnen u niet als persoon identificeren. Het gebruik van cookies is in ieder geval gerechtvaardigd op basis van ons rechtmatig belang bij een vraaggericht ontwerp alsmede de statistische evaluatie van onze website en het feit dat uw rechtmatig belang niet zwaarder weegt, artikel 6, lid 1, sub f AVG.

5 Pseudonieme gebruikersprofielen

5.1 Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google Analytics verzamelt pseudonieme gegevens van u over het gebruik van onze website, inclusief uw verkorte IP-adres. Deze gegevens worden overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website voor ons te evalueren, om rapporten over het gebruik van onze website op te stellen en om verdere analyses en evaluaties over het gebruik van onze website en het internet te genereren. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.
Uw gegevens worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 14 maanden. Aan het einde van deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen geaggregeerde statistieken bijgehouden.
Voor meer informatie over hoe Google uw informatie gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/
U kunt Google Analytics uitschakelen met een browser add-on als u geen analyse van de website wilt. U kunt het hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij een vraaggericht ontwerp, statistische evaluatie en efficiënte reclame op onze website en het feit dat uw rechtmatig belang niet zwaarder weegt, artikel 6, lid 1, sub f AVG.

5.2 Gebruik van de SalesViewer®-technologie

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoeks- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH op basis van de legitieme belangen van de websitebeheerder (art. 6 lid 1 lit.f DSGVO).

Daartoe wordt een op javascript gebaseerde code gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens en het overeenkomstige gebruik te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden gecodeerd via een niet-omkeerbare eenrichtingsfunctie (het zogenaamde hashing). De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out te klikken, om te voorkomen dat SalesViewer® in de toekomst gegevens verzamelt binnen deze website. Dit zal een opt-out cookie voor deze website op uw apparaat plaatsen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.


6 Wijzigingen in doel
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor andere dan de beschreven doeleinden indien toegestaan door de wet of als u hebt ingestemd met het gewijzigde doel van de gegevensverwerking. In geval van verdere verwerking voor andere doeleinden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, zullen wij u van deze andere doeleinden op de hoogte stellen voordat de verdere verwerking plaatsvindt en u alle andere relevante informatie verschaffen.

7 Geautomatiseerde individuele besluiten of profileringsmaatregelen
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerking om een besluit te nemen of van profilering.

8 Doorgeven van gegevens
In principe worden uw persoonsgegevens alleen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming doorgegeven in de volgende gevallen:
• Als het nodig is om illegaal gebruik van onze diensten of voor vervolging op te helderen, zullen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de rechtshandhavingsinstanties en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig of onrechtmatig gedrag. Een overdracht kan ook plaatsvinden indien dit de handhaving van de gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten dient. We zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn rechtshandhavingsinstanties, autoriteiten die beboete overtredingen vervolgen en de belastingdiensten.
• De doorgifte van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen veilig te stellen, te doen gelden en af te dwingen, en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden geschonden, artikel 6 (1), lid f AVG of als gevolg van een wettelijke verplichting volgens artikel 6 (1), lid c AVG.
• Wij doen een beroep op gecontracteerde derde bedrijven en externe dienstverleners (verwerkers) om diensten te verlenen. In dergelijke gevallen zullen persoonsgegevens aan deze verwerkers worden verstrekt om hen in staat te stellen de verwerking voort te zetten. Wij selecteren deze verwerkers zorgvuldig en evalueren ze regelmatig om ervoor te zorgen dat uw rechten en vrijheden worden beschermd. De verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met deze gegevensbeschermingsverklaring en de Nederlandse wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Wij maken gebruik van de volgende verwerkers:
- Webhoster PlusServer GmbH · Hohenzollernring 72 · D-50672 Köln
- Google LLP (Google Analytics)
• De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van artikel 28 (1) AVG, subsidiair op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de economische en technische voordelen die verbonden zijn aan het gebruik van gespecialiseerde verwerkers, en het feit dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens niet prevaleren, artikel 6 (1), lid f AVG.
• We verwerken ook gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
• Voor de VS heeft de Europese Commissie op 12.7.2016 besloten dat er een passend niveau van gegevensbescherming bestaat onder de regelgeving van het EU-VS Privacy Shield (adequaatheidsbesluit, artikel 45 AVG). Voor meer informatie - onder meer over de certificering van de dienstverleners waarop wij een beroep doen - kunt u terecht op https://www.privacyshield.gov. Wij maken gebruik van de volgende dienstverleners die gecertificeerd zijn onder het EU-VS Privacy Shield:
- Google LLP · 1600 Amphitheatre Parkway · Mountain View, CA 94043 · USA
• In het kader van de verdere ontwikkeling van onze activiteiten kan de structuur van KAISER GmbH & Co. KG veranderen door haar rechtsvorm te wijzigen of door dochterondernemingen, delen van ondernemingen of onderdelen op te richten, te kopen of te verkopen. Bij dergelijke transacties wordt de informatie over de klant samen met het over te dragen deel van de onderneming doorgegeven. Wanneer persoonsgegevens in de hierboven beschreven mate aan derden worden doorgegeven, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met deze verklaring inzake gegevensbescherming en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.
• Elke openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een rechtmatig belang hebben om onze bedrijfsvorm zo nodig aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden en dat uw rechten en belangen bij de bescherming van uw persoonsgegevens hier niet tegen opwegen, artikel 6 (1), lid f AVG.

9 Verwijdering van uw gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens wissen of anonimiseren zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze overeenkomstig de bovenstaande alinea’s hebben verzameld of gebruikt. In de regel, en tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van de gebruikers- of contractuele relatie plus een periode van 36 maanden na de laatste interactie met u, gedurende welke wij back-up kopieën bewaren na verwijdering, tenzij deze gegevens langer nodig zijn om wettelijke redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.
Als u uw gebruikersaccount verwijdert, wordt uw profiel volledig en permanent verwijderd. Wij zullen echter gedurende een periode van 6 maanden reservekopieën van uw gegevens bewaren voordat ook deze permanent worden gewist, tenzij deze gegevens langer nodig zijn om wettelijke redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.
Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zullen zij worden afgeschermd. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

10 Uw rechten als betrokkene

10.1 Recht op informatie
U heeft het recht te allen tijde bij ons informatie op te vragen over de door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben in het kader van artikel 15 AVG te ontvangen. U kunt een aanvraag indienen per post of e-mail op bovenstaand adres.

10.2 Recht om onjuiste gegevens te corrigeren
U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren indien deze onjuist zijn. Gelieve contact op te nemen met de bovenstaande adressen.

10.3 Recht op annulering
U heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te eisen onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 17 AVG. Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op annulering indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt en in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of het bestaan van een verplichting tot verwijdering krachtens het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat waaronder wij vallen. Voor de bewaartermijn van de gegevens wordt verwezen naar alinea 7 van deze gegevensbeschermingsverklaring. Om uw bovenstaand recht uit te oefenen, gelieve de bovenstaande contactadressen te contacteren.

10.4 Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking te beperken conform artikel 18 AVG. Dit recht bestaat in het bijzonder indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en ons wordt betwist, gedurende de tijd die nodig is om de juistheid ervan te verifiëren en dat in het geval van een bestaand recht om gegevens te wissen de gebruiker om beperkte verwerking verzoekt in plaats van verwijdering van gegevens. voorts, indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker ze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering en alsmede indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog wordt betwist tussen ons en de gebruiker. Om dit recht uit te oefenen, gelieve contact met ons opnemen op de bovenstaande adressen.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om van ons de persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine leesbaar formaat, overeenkomstig artikel 20 AVG. Om uw bovenstaand recht uit te oefenen, gelieve contact met ons opnemen op de bovenstaande adressen.

10.6 Recht van bezwaar
U hebt het recht om te allen tijde op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die onder meer op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f AVG plaatsvindt, overeenkomstig artikel 21 AVG. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

10.7 Recht van beroep
U hebt ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

11 Wijzigingen aan deze gegevensbeschermingsverklaring
De maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens zijn steeds aan technische vernieuwing onderworpen. Daarom verzoeken wij u regelmatig informatie in te winnen over onze maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens door onze verklaring inzake gegevensbescherming te raadplegen.
De huidige versie van deze gegevensbeschermingsverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Opmerking:
Deze nederlandstalige vertaling van onze gegevensbeschermingsverklaring wordt ter informatie verstrekt. Alleen de Duitstalige versie is geldig voor een rechtbank.

07.2021